במאמר זה אסקור את האופציות לרוכשי דירות ולאפשרות לתכנון מס המוטל על רכישת הדירה, ככל רוכש דירה מחויב בתשלום מס רכישה. שיעור המס תלוי בנסיבות הקשורות ברוכש. המדינה כתמריץ חיובי הבדילה בין רכישה של דירה ראשונה לבין רכישה של דירות נוספות כגון דירות להשקעה. המס מחושב לפי דירת מגורים בעת דיווח העסקה לרשויות המס מתקבלת שומת מס רכישה הנגזר משווי הדירה הנרכשת.

החוק מעניק הקלות ופטורים שונים במס רכישה, בנוסף קיימת אפשרות לבצע תכנון מס שבמקרים מסויים עשויים לחסוך כסף רב.

ביום 28.7.2020 אשרה ועדת הכספים את הפחתת מס הרכישה– בעקבות התיקון בעלי דירה אחת ומעלה ליחושב מס רכישה על פי מדרגות מס שיחלו ב-5 אחוזים במקום ב- 8 אחוזים, וזאת ייתכן מתוך הצורך החזרת המשקיעים לשוק הנדל"ן.

עשויות להיות דרכים בהם הם יוכלו לחסוך כסף רב המס הרכישה, אם בכוונתם למכור את הדירה הראשונה ולא השכילו לעשות זאת הרי שישנה אפשרות לדחיית המס ב18 חודשים(דירה רגילה) או 12 חודשים(מקבלן) בהם הם מחויבים למכור את דירתם הראשונה ואז תיחשב הדירה השניה כדירה ראשונה עם שיעור מס נמוכים כהגדרתה "דירה יחידה". יודגש כי מקרה דנא הרי שמדובר בדחיית מס בלבד כך שבמידה הרוכשים לא יעמדו בהתחייבות הם ישלמו את מס הרכישה הגבוה בצירוף ריבית והצמדה.

ככל שהדירה הנרכשת הינה דירתם הראשונה של הרוכשים באמצעות קבוצת רכישה, הרי ישולם עליה מס רכישה אך מסירת הדירה ו/או בנייתה מתעכבים. ניתן כיום לבקש לראות בדירתם השניה החליפית כדירה ראשונה והכל בכפוף לעמידה בתנאים המופיעים בהוראת ביצוע של רשות המיסים.

ככל שאחד מבני הזוג בעל דירה מחוץ לנישואין ו/או לפני הנישואין שלגביה הוגדר הפרדה רכושית בממסגרת הסכם ממון, הרי שניתן להגיש שומת מס רכישה נפרדת לפיה יחושב לבן הזוג השני מס רכישה לפי זכאותו בדירה יחידה. והחלק השני בהתייחס לבן הזוג בעל הדיור תונפק שומת מס רכישה במדרגות ובכפוף לשיעורי המס.

קבוצה נוספת ומיוחדות להן קיימות זכויות שלצערינו בשל חוסר בקיאות וידע בחוק אינם מודעים לזכויות ובהם, נכים, עולים, נפגעי פעולות איבה ועוד, זכאים לקבל הנחות משמעותיות בתשלום מס הרכישה, בתנאים שבתקנות מס הרכישה.

אשר על כן, טרם עסקת מכר במקרקעין, מומלץ לקבוע היוועצות מבעוד מועד עם עורך דין המתמחה בנדל"ן, כדי לבחון את היקף העסקה ומשמעותה.

לבדיקה ראשונית כנסו לאתר המיסים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *